سلام

در این پست با نحوه استفاده از which آشنا میشید.


 
Which do you like better, fish or meat? 
میتونید به این صورت هم بنویسید
which one do you like more or better?
Pronunciation Practice - Repeat each question out loud!
 
1. Which do you like more, TV or movies?
2. Which do you prefer, bread or rice?
3. Which season is your favorite?
4. Which time of the year is best in your hometown?
5. Which is more interesting, watching sports or playing sports?
Conversation Practice - Ask these questions to your friends!
1. Which sport is your favorite?
2. Which job is best for you?
3. Which sound in English is hardest for you to make?
4. Which do you like more, reading books or listening to music?
5. Which did you enjoy more, your high school days or your elementary school days? 

question   response
Which of these pens is the best? The black one.
Which author do you enjoy? I enjoy reading Borges.
Which river is longer, the Nile or the Amazon? The Nile.
Which street leads downtown? The street on the left.

Whose is used to obtain information about who something belongs to.

question   response
Whose book is on the table? That’s Tom’s book.
Whose idea was that? It was her idea.
Whose child is this that has a cough? He is my child.

طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : دوشنبه 14 بهمن 1398 | 02:28 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات
سلام دوستان. در این پست قصد داریم به افعال to be ( am - is - are ) بپردازیم.

 

صرف افعال to be در زمان حال :

 

من تد هستم.

I am Ted.

تو تد هستی.

You are Ted.

او (مذکر) یک پسر هست.

He is a boy.

او (مونث) یک دختر هست.

She is a girl

آن (اشیا و حیوانات) یک گربه هست.

It is a cat.

ما پسر هستیم.

We are boys.

شما دختر هستید.

You  are girls.

آنها دانش آموز هستند.

They are students.

 

 

نکته۱: همانطور که می دانیدis  برای مفرد و are برای جمع بکار می رود.

نکته ۲: مخفف افعال to be در زمان حال به شکل زیر است.

I’m

I am

You’re

You are

He’s

He is

She’s

She is

It’s

It is

We’re

We are

You’re

You  are

They’re

 They are 

 

 

نکته۳: برای منفی کردن افعال  to be در زمان حال، بعد از am/is/are کلمه not را اضافه می کنیم.

 

I am a teacher من یک معلم هستم                  

I am not a teacher.                            من معلم نیستم 

  He is Ted

He is not Ted.                           او تد نیست 

  We are students.

We are not students.                         ما دانش آموز نیستیم

برای خواندن ادامه ی درس روی ادامه مطلب کلیک کنید  

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : چهارشنبه 8 آبان 1398 | 06:53 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات
سلام دوستان. در این پست میخواییم طریقه ی سوالی کردن و منفی کردن جملات رو توضیح بدیم.

طریقه سوالی کردن با  does و  do
برای جملات زمان حال که از افعال اصلی به جز  (am-is-are)  استفاده می کنند do را به جایگاه اول جمله اضافه می کنید. بعد از do همه جمله به صورت عادی آورده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

 They Go.
(آنها می روند.)

Do they go? 

(آیا آنها می روند؟)

 We think.
(ما فکر می کنیم.)

 Do we think?
 (آیا ما فکر می کنیم؟)

نکته ای در مورد سوم شخص مفرد ( he- she- it - my father- his friend- boy )

همانطور که به یاد دارید در زمان حال ساده باید برای سوم شخص مفرد به فعل پسوند –s اضافه می کردیم. برای سوالی کردن جمله باید Does را اول جمله بنویسیم و بعد از does هم فعل دیگر s نمیگیرد

به مثال زیر توجه کنید:
He goes. 
(او می رود.)

برای سوالی کردن به جای do از does استفاده می کنیم و البته دیگر go را صرف نمی کنیم. پس شکل سوالی به صورت زیر می شود.

 Does he go?
(آیا او می رود؟)

نکته: همانطور که میبینید به بعد از does فعل s نگرفته و ما ننوشتیم goes چون نادرست هست.
در این مورد مثال های بیشتری می زنیم:

 She works.
(او کار می کند.)

 Does she work? 
(آیا او کار می کند؟)

 همانطور که می بینید works ننوشتیم و work نوشتیم بعد از does
 He tries. 
(او تلاش می کند.)
Does he try?
(آیا او تلاش می کند؟)
 
 It goes. 
(آن می رود.)

 Does it go? 
(آیا آن می رود.)

طریقه منفی کردن با do
در صورتی که در جمله ای در زمان حال ساده فعل اصلی به جز be استفاده شده باشد. برای منفی کردن هم باید از فعل کمکی do+not استفاده کنید. محل اضافه کردن do+not در جمله درست قبل از فعل اصلی است. برای سوم شخص مفرد هم مثل بالا به جای do از does استفاده می کنیم و دیگر فعل را صرف نمی کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

 I go. 
(من می روم.)
 I do not go. 
(من نمی روم.)
 
 You work. 
(تو کار می کنی.)
 You do not work. 
(تو کار نمی کنی.)
 
 We see. 
(ما می بینیم.)
We do not see. 
(ما نمی بینیم.)
 
 He tries. 
(او تلاش می کند.)
 He does not try. 
(او تلاش نمی کند.)
 
 She thinks. 
(او فکر می کند.)
 She does not think. 
(او فکر نمی کند.)

شکل کوتاه
ساختن شکل کوتاه do not و does not خیلی سخت نیست. جدول زیر شکل کوتاه این فعل را با not نشان میدهد:
شکل کوتاه شکل بلند

I do not  I don’t

You do not  You don’t

He/She/It does not He/She/It doesn’t

We do not We don’t

They do not They don’t


دادن پاسخ کوتاه یا بلند به جملات سوالی
برای دادن پاسخ کافیست بعد از yes یا no (بسته به جوابتان) از ضمیر به همراه do یا don’t استفاده کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

 Do you go?
(آیا تو می روی؟)

 Yes, I do.  I go
(بله، می روم.)

 No, I don’t.  I don't go
(خیر، نمی روم.)

 برای سوم شخص:
 Does he work? 
(آیا او کار می کند؟)

Yes, he does.  he works
(بله، او می کند.)
 
No, he doesn’t.  he doesn't work
(خیر، او نمی کند.)

  Do they think?  
(آیا شما فکر می کنید؟)
 Yes, they do.  they think
(بله، می کنیم.)

 No, they don’t. they don't think
(خیر، نمی کنیم.)

 children want to eat breakfast

خب ما در جمله am -is -are نداریم پس باید از do یا does برای سوالی کردن استفاده کنیم. از آنجایی که فاعل children هست و جمع هم هست باید از do استفاده کنیم.
do the children want to eat breakfast?
در جواب از do استفاده میکنیم.
yes, they do. they want to eat breakfast.
no, they don't . they don't want to eat breakfast.

طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : چهارشنبه 8 آبان 1398 | 06:31 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات

سلام. در این پست میخواهیم به سوالی کردن جملات با استفاده از کلمات پرسشی بپردازیم

when چه موقع؟

به جمله دقت میکنیم. آیا در جمله am is are  وجود دارد؟ اگر خیر پس با do یا does  سوالی میشود. 

اگر فاعل i - you - they - we - friends- people - children  باشد باید do نوشته شود.


i go to school in the morning.

when do you go to school?

he goes to school in the afternoon.

when does he go to school?

his friends have two books.


how many  چند تا؟

هر زمان که بخوایم از how many استفاده کنیم باید اسم اون چیزی که سوال دربارش بعد از how many بنویسیم و بعد از آن اگر در جمله am is are نبود از do و does استفاده کنیم.

how many books do his friends have?

my father has a car.

نکته: در مثال بالا فاعل his friends هست و باید از do استفاده شود


how many cars does your father have?

he has an apple.

what does she have?

نکته: بعد از does ما از have استفاده میکنیم نه has

you want to have a snack.

what do you want to have?


طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : چهارشنبه 8 آبان 1398 | 05:56 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات

صفت Adjective

قید Adverb

 

بعضی از قید ها را با اضافه کردن ly به صفت تبدیل می کنیم یا بطور خلاصه:

صفت+ly.....................> قید حالت

Slowصفت               Slow+ly = Slowly  به آرامی  

در مثال بالا صفت به قید اضافه شده است

طرز شناختن صفت از قید (کجا صفت و کجا قید بکار ببریم؟؟؟):

صفت را برای اسم و قبل از آن،،،،،،،،،،،، اما قید را بعد از فعل اصلی جمله مینویسیم.

به مثال زیر توجه کنید...

Example:  Sara is a beautiful  writer

در مثال بالا beautiful صفت و writer اسم است.

          She writes beautifully

 در مثال بالا writes  فعل اصلی جمله و beautifully قید جمله است که بعد از فعل اصلی قرار میگیرد.
طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : سه شنبه 25 فروردین 1394 | 01:02 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات
سلام


حروف اضافه  At-On-In


At-On-In
The proposition At , On , In cause learners of English difficulty because they are used for so many different Functions, and difficult to translate

حرف اضافه At
1)دلالت بر موقعیت at the air port -at the beauty shop
2) نقطه ای در زمان ، مکان ، at 9 p.m- at the exact spot
یا اندازه و درجه at a temperature of 100˚ C
3) قبل از نام دهکده ها و شهر های کوچک بکار می رود.
4) قبل از seaside بکار برده میشود. The car accident occurred at the seaside.
5) قبل از شماره منزل بکار میرود . بطور کل نشانگر آدرس می باشد.
6) بیانگر مکان بخصوصی می باشد که شخص در آن کار میکند. I am working at the Central bank

حرف اضافه On
نشان دهنده تماس چیزی با سطحی یا وجود چیزی بر روی سطحی است .
فکر کنم با مثال بیشتر متوجه بشید. به مثال های زیر توجه کنید.

1)you should only write on one side of the paper.
2)there are many boats on the river that summer.
3)قبل از رادیو تلویزیون we saw a wonderful program on television.
4)it's the most beautiful place on Earth.
5)what's on your mind
6)what's standing on the corner.

در جلوی نام مکانی که شخص در آنجا کار میکند، مشروط بر اینکه آن مکان ساختمان نباشد.
His son works on a farm.


حرف اضافه In
1)دلالت بر درون چیزی یا مکانی دارد. I am in the class room now.
My mobile phone was in the bag.
2) بطور کلی به مفهوم زیر سطح معینی در جملات بکار می رود. There was a hole in his shirt
3) نوع مکان رو بیان میکند. some of my friend in this site live in town and some of them in villages.
4) قبل از نام شهرها وکشور های بزرگ کار برده میشود. He lives in Esfehan.
5) در جلوی نام مکانی که شخص در هنگام بیان مطلب در آنجاست .
6) قبل از نام خیابان بکار میرود.( توجه: در انگلیسی آمریکایی بر عکس از on استفاده می شود.) in shariati street

حالا بیایم یه کم موضوع و تفاوت بین in و at را روشنتر کنیم.

مهم
جهت ساختمان ها، ادارات، و اماکن عمومی نظیر سینما، رستوران، بازار، و امثال آنها
حروف اضافه in یا at استفاده می شود.با این تفاوت که وقتی at بکار میرود
بیانگر درون و برون مکان یعنی کل محدوده مکان می باشد.

ولی وقتی in بکار میرود فقط نشانگر درون مکان می باشد. مثلا وقتی گفته می شود.
he is at the airport. یعنی او در فرودگاه است حال ممکن است داخل ساختمان فرودگاه مثلا در سالن انتظار باشد یا خارج از ساختمان در محوطه پارکینگ جلوی ساختمان فرودگاه
ولی با بکار بردن in فقط معنی داخل ساختمان استنباط می شود.

In در یک سری عملکردها، اکشن ها، حرکتها و در مقوله های مربوط به اندازگیری کاربرد دارد. بگذارید با مثال روشن کنیم.
1) the sea is always in motion دریا همیشه در حرکت است
2) the cats were in a fight last night دیشب گربه ها با هم دعوا میکردند.
3) Hamid's friend was in motorcycle accident . دوست حمید با موتور تصاذف کرد.
4) the politician was wrong in taking that money . آن سیاست مدار در گرفتن آن مبلغ مرتکب اشتباه شد.
5) the suitcase was 30 inches in length طول چمدان 30 اینچ است.


اینبار از نقطه نظر زمانی حروف اضافه IN-.AT-ON رو بررسی می کنیم.

الف- حرف اضافهAT
برای بیان زمان مشخص و معینی از روز یا شب بکار می رود.
و قبل از ساعت ها ، دقیقه ها، و قبل از کلمات night, noon, midnight, sunrise ,sunset ,dawn
Sunrise=طلوع آفتاب =sunset غروب dawn= پگاه سپیده دم

قبل از weekend ( تعطیلات آخر هفته) و کلمات نشانگر اعیاد و رویدادهای برجسته و تاریخی نیز At بکار میرود.


ب- حرف اضافه on
برای بیان روز مشخصی از هفته یا ماه بکار می رود. و قبل از اسامی روز های هفته یا ماه می آید.
We don’t go to school on Fridays.
I was born on the second of May. من روز دوم ماه می به دنیا آمدم.

برای بیان قسمتی از شبانه روز مشخص و معینی نیز بکار می رود.
I met your father on Saturday morning.

پ- حرف اضافه In
جهت بیان یک لحظه زمانی در طول یک دوره از زمان و همچنین برای بیان طول مدتی از زمان بکار برده می شود.
و قبل از اسامی ماه ها ، سالها، و فصل ها بکار می رود.
I was born in 1362
He was in Italy in January. او در ماه ژانویه در ایتالیا بود.
He can do it in an hour او می تواند یک ساعته آن را انجام دهد.


حرف اضافه With
این حرف اضافه جهت بیان نحوه برخورد و طرز انجام کار در جملات بکار برده می شود.

مثلا:
The host greeted the guests with smile.- میزبان با تبسم به مهمانان خوش آمد گفت.
They fought with courage - آنها شجاعانه جنگیدند.

2)در جملات می توان با استفاده از حرف اضافه with نوع ابزار و وسیله ای را که عمل یا کار با آن انجام میشود نشان داد.
The door can be open with this key
I can write better with my own pen.

With(3 همراهی با شخص یا شئی را نشان میدهد.
از حرف اضافه with می توان همراهی شخص با شخصی دیگر یا چیزی را با چیزی دیگر را نشان داد.

I went with him to the library.
I like to do my project with you.

حروف اضافه زمان:

at:

- زمان روز (.at 8:00 a.m)

- ظهر/شب/نیمه شب (at midnight)

in:

- قسمت هایی از روز (in the morning/evening/afternoon)

- ماه (in July)

- فصل (in the fall)

- سال (in 1991)

- دهه (in the 1990s)

- قرن (in the nineteenth century)

on:

- روزهای هفته (on Monday)

- تاریخها (on March 20)

for/since:

- طول دوره زمانی (for three days)

- نقطه ای از مان (since August 19)

from...to:

- زمان آغاز ..... زمان پایان (.from 9 a.m. to 2 p.m)

* حروف اضافه مکان:

at:

- آدرس (at 200 Main Street)

on:

- خیابان, جاده (on Sa'di street)

- طبقه (on the second floor)

in:

- ساختمان (in the drugstore)

- شهر (in Zanjan)

- استان (in California)

- کشور (in Ireland)

- قاره (in Africa)

from...to:

- نقطه شروع ... نقطه پایان (from Alaska to California)طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : سه شنبه 6 خرداد 1393 | 01:51 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3  • paper | فروش لینک ارزان | sales Reportazh
  • فروش Backlinks | خرید از اینترنت
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات