سلام

در این پست با نحوه استفاده از which آشنا میشید.


 
Which do you like better, fish or meat? 
میتونید به این صورت هم بنویسید
which one do you like more or better?
Pronunciation Practice - Repeat each question out loud!
 
1. Which do you like more, TV or movies?
2. Which do you prefer, bread or rice?
3. Which season is your favorite?
4. Which time of the year is best in your hometown?
5. Which is more interesting, watching sports or playing sports?
Conversation Practice - Ask these questions to your friends!
1. Which sport is your favorite?
2. Which job is best for you?
3. Which sound in English is hardest for you to make?
4. Which do you like more, reading books or listening to music?
5. Which did you enjoy more, your high school days or your elementary school days? 

question   response
Which of these pens is the best? The black one.
Which author do you enjoy? I enjoy reading Borges.
Which river is longer, the Nile or the Amazon? The Nile.
Which street leads downtown? The street on the left.

Whose is used to obtain information about who something belongs to.

question   response
Whose book is on the table? That’s Tom’s book.
Whose idea was that? It was her idea.
Whose child is this that has a cough? He is my child.

طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : دوشنبه 14 بهمن 1398 | 02:28 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات
سلام دوستان. در این پست قصد داریم به افعال to be ( am - is - are ) بپردازیم.

 

صرف افعال to be در زمان حال :

 

من تد هستم.

I am Ted.

تو تد هستی.

You are Ted.

او (مذکر) یک پسر هست.

He is a boy.

او (مونث) یک دختر هست.

She is a girl

آن (اشیا و حیوانات) یک گربه هست.

It is a cat.

ما پسر هستیم.

We are boys.

شما دختر هستید.

You  are girls.

آنها دانش آموز هستند.

They are students.

 

 

نکته۱: همانطور که می دانیدis  برای مفرد و are برای جمع بکار می رود.

نکته ۲: مخفف افعال to be در زمان حال به شکل زیر است.

I’m

I am

You’re

You are

He’s

He is

She’s

She is

It’s

It is

We’re

We are

You’re

You  are

They’re

 They are 

 

 

نکته۳: برای منفی کردن افعال  to be در زمان حال، بعد از am/is/are کلمه not را اضافه می کنیم.

 

I am a teacher من یک معلم هستم                  

I am not a teacher.                            من معلم نیستم 

  He is Ted

He is not Ted.                           او تد نیست 

  We are students.

We are not students.                         ما دانش آموز نیستیم

برای خواندن ادامه ی درس روی ادامه مطلب کلیک کنید  

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : چهارشنبه 8 آبان 1398 | 06:53 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات
سلام دوستان. در این پست میخواییم طریقه ی سوالی کردن و منفی کردن جملات رو توضیح بدیم.

طریقه سوالی کردن با  does و  do
برای جملات زمان حال که از افعال اصلی به جز  (am-is-are)  استفاده می کنند do را به جایگاه اول جمله اضافه می کنید. بعد از do همه جمله به صورت عادی آورده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

 They Go.
(آنها می روند.)

Do they go? 

(آیا آنها می روند؟)

 We think.
(ما فکر می کنیم.)

 Do we think?
 (آیا ما فکر می کنیم؟)

نکته ای در مورد سوم شخص مفرد ( he- she- it - my father- his friend- boy )

همانطور که به یاد دارید در زمان حال ساده باید برای سوم شخص مفرد به فعل پسوند –s اضافه می کردیم. برای سوالی کردن جمله باید Does را اول جمله بنویسیم و بعد از does هم فعل دیگر s نمیگیرد

به مثال زیر توجه کنید:
He goes. 
(او می رود.)

برای سوالی کردن به جای do از does استفاده می کنیم و البته دیگر go را صرف نمی کنیم. پس شکل سوالی به صورت زیر می شود.

 Does he go?
(آیا او می رود؟)

نکته: همانطور که میبینید به بعد از does فعل s نگرفته و ما ننوشتیم goes چون نادرست هست.
در این مورد مثال های بیشتری می زنیم:

 She works.
(او کار می کند.)

 Does she work? 
(آیا او کار می کند؟)

 همانطور که می بینید works ننوشتیم و work نوشتیم بعد از does
 He tries. 
(او تلاش می کند.)
Does he try?
(آیا او تلاش می کند؟)
 
 It goes. 
(آن می رود.)

 Does it go? 
(آیا آن می رود.)

طریقه منفی کردن با do
در صورتی که در جمله ای در زمان حال ساده فعل اصلی به جز be استفاده شده باشد. برای منفی کردن هم باید از فعل کمکی do+not استفاده کنید. محل اضافه کردن do+not در جمله درست قبل از فعل اصلی است. برای سوم شخص مفرد هم مثل بالا به جای do از does استفاده می کنیم و دیگر فعل را صرف نمی کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

 I go. 
(من می روم.)
 I do not go. 
(من نمی روم.)
 
 You work. 
(تو کار می کنی.)
 You do not work. 
(تو کار نمی کنی.)
 
 We see. 
(ما می بینیم.)
We do not see. 
(ما نمی بینیم.)
 
 He tries. 
(او تلاش می کند.)
 He does not try. 
(او تلاش نمی کند.)
 
 She thinks. 
(او فکر می کند.)
 She does not think. 
(او فکر نمی کند.)

شکل کوتاه
ساختن شکل کوتاه do not و does not خیلی سخت نیست. جدول زیر شکل کوتاه این فعل را با not نشان میدهد:
شکل کوتاه شکل بلند

I do not  I don’t

You do not  You don’t

He/She/It does not He/She/It doesn’t

We do not We don’t

They do not They don’t


دادن پاسخ کوتاه یا بلند به جملات سوالی
برای دادن پاسخ کافیست بعد از yes یا no (بسته به جوابتان) از ضمیر به همراه do یا don’t استفاده کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

 Do you go?
(آیا تو می روی؟)

 Yes, I do.  I go
(بله، می روم.)

 No, I don’t.  I don't go
(خیر، نمی روم.)

 برای سوم شخص:
 Does he work? 
(آیا او کار می کند؟)

Yes, he does.  he works
(بله، او می کند.)
 
No, he doesn’t.  he doesn't work
(خیر، او نمی کند.)

  Do they think?  
(آیا شما فکر می کنید؟)
 Yes, they do.  they think
(بله، می کنیم.)

 No, they don’t. they don't think
(خیر، نمی کنیم.)

 children want to eat breakfast

خب ما در جمله am -is -are نداریم پس باید از do یا does برای سوالی کردن استفاده کنیم. از آنجایی که فاعل children هست و جمع هم هست باید از do استفاده کنیم.
do the children want to eat breakfast?
در جواب از do استفاده میکنیم.
yes, they do. they want to eat breakfast.
no, they don't . they don't want to eat breakfast.

طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : چهارشنبه 8 آبان 1398 | 06:31 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات

سلام. در این پست میخواهیم به سوالی کردن جملات با استفاده از کلمات پرسشی بپردازیم

when چه موقع؟

به جمله دقت میکنیم. آیا در جمله am is are  وجود دارد؟ اگر خیر پس با do یا does  سوالی میشود. 

اگر فاعل i - you - they - we - friends- people - children  باشد باید do نوشته شود.


i go to school in the morning.

when do you go to school?

he goes to school in the afternoon.

when does he go to school?

his friends have two books.


how many  چند تا؟

هر زمان که بخوایم از how many استفاده کنیم باید اسم اون چیزی که سوال دربارش بعد از how many بنویسیم و بعد از آن اگر در جمله am is are نبود از do و does استفاده کنیم.

how many books do his friends have?

my father has a car.

نکته: در مثال بالا فاعل his friends هست و باید از do استفاده شود


how many cars does your father have?

he has an apple.

what does she have?

نکته: بعد از does ما از have استفاده میکنیم نه has

you want to have a snack.

what do you want to have?


طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : چهارشنبه 8 آبان 1398 | 05:56 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات
لیست 100 لغت پرکاربرد در انگلیسی
انگلیسی

اینها رو بلد باشید كلی جلو میافتین
.
1- Accept - پذیرفتن
2-Allow - اجازه دادن
3-Ask - پرسیدن
4-Believe - باور كردن
5-Borrow - قرض گرفتن
6-Break - شكستن
7-Bring - آوردن
8-Buy - خریدن
9-Can/ Be able - توانستن
10-Cancel - منتفی كردن
11-Change - تغییر دادن
12-Clean - تمییز كردن
13-Comb - شانه كردن


ادامه مطلب
تاریخ : دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 | 10:38 ق.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات

صفت Adjective

قید Adverb

 

بعضی از قید ها را با اضافه کردن ly به صفت تبدیل می کنیم یا بطور خلاصه:

صفت+ly.....................> قید حالت

Slowصفت               Slow+ly = Slowly  به آرامی  

در مثال بالا صفت به قید اضافه شده است

طرز شناختن صفت از قید (کجا صفت و کجا قید بکار ببریم؟؟؟):

صفت را برای اسم و قبل از آن،،،،،،،،،،،، اما قید را بعد از فعل اصلی جمله مینویسیم.

به مثال زیر توجه کنید...

Example:  Sara is a beautiful  writer

در مثال بالا beautiful صفت و writer اسم است.

          She writes beautifully

 در مثال بالا writes  فعل اصلی جمله و beautifully قید جمله است که بعد از فعل اصلی قرار میگیرد.
طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : سه شنبه 25 فروردین 1394 | 01:02 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات

تعداد کل صفحات : 6 :: 1 2 3 4 5 6  • paper | فروش لینک ارزان | sales Reportazh
  • فروش Backlinks | خرید از اینترنت
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات